Vera e kësaj kështjelle

Vera e kësaj kështjelle Ne do t'i sigurojmë furnizime blerësit të kalasë!

Vera e kësaj kështjelle Ne do t'i sigurojmë furnizime blerësit të kalasë!