Stema

 

Stema blu përshkruan një griffin të artë në një pozë të shfrenuar që mban një tufë rrushi. Simbolika e grifinës do të thotë guxim, sfidë, vigjilencë dhe roje e thesarit. Poza e shfrenuar do të thotë gatishmëri për të luftuar. Tinktura blu do të thotë nder, famë, ndershmëri, besnikëri dhe qëndrueshmëri. Tinktura prej metali ari do të thotë madhështi, reputacion, epërsi, dinjitet dhe pasuri dhe jepet për merita të veçanta. Grumbulli simbolikisht përfaqëson degën kryesore të Vinicës.

Lidhje:


↑ https://sl.wikipedia.org/wiki/Grad_Vinica,_Črnomelj